Договори ПДФ

Договори с ръководител Проф. д-р Димитър Неделчев Карастоянов

Н Ф Н И - МОН

  1. ТН 801/1998 (НЕК по ТН): “Мобилни роботизирани системи за работа във вредни среди”
  2. НПР-1/2003 (Научно-приложни разработки): “Изследване на нов метод за плетене”
  3. ТН 1411/2004 (НЕК по ТН): “Мобилни микророботи за адаптивно изследване на околната среда (почви, води, съоръжения)”
  4. Д01-Н09/2006 (Повишаване на иновациите в МСП): “Съвременни управляващи системи за устройства с линейни задвижвания”
  5. Д01-439/2008 (Подпомагане участието в 7 РП): “Иновативни модулни устройства и системи за компютъризирана медицина”
  6. Д002-13/2009 (Приоритетни области 2008) “Нови методи и средства за реновиране на валове за екструдиране на фолия”  -  ръководител
  7. Д002-262/2008 (Идеи 2008) “Теоретично и експериментално изследване на ефекта “комбиниран удар”” - зам. ръководител
  8. ИД-09-00-44/2010 "Помощен компютърен интерфейс за хора с увредено зрение"
  9. ИД-09-00-48/2010 "Изследване на мелещи тела с нова форма за топкови мелници"

Н И Ф - И А Н М С П

10. ИФ-02-50/2006: “Разработване на апаратни и програмни модули за вграждане в класически (стари или нови) плетачни машини”

Фирма “Спесима”

11. SM-001/2006: “Изработка в метал и разработка на управление на специализиран робот Speedmat за обслужване на хоризонтални машини за леене под налягане на алуминиеви сплави”

 

Фирма “Стилмет”

12. СТ 001/2005 “Управление на двурък манипулатор в технологична линия за алуминиеви профили” - зам. ръководител

Психодиспансер – Ст. Загора

13. МЗ-001/1998: “Информационна система за здравно заведение”